Camping Bergzicht

Beschrijving SN RH CH MH NH DV MV HH DH AG RG    
Kamperen op Camping Bergzicht x x x x - - - - -        
Volksdansen x         x x            
Geboorte van een kalfje           x              
In het zwembad x x x x - x x - x        
Sportdag                          
Wandelen met Dick en Miep x x x x                  
Barbeque in het zand x x x x x x              
Eten bij de tent x x x x                  
Pannenkoeken eten x x x x                  


Verklaring letters

Per video hebben wij de personen vermeld die herkenbaar zijn. Uiteraard is dit geen volledige opsomming!

SN Sarianne RH Ronald CH Caspar
MH Marco NH Nanda DV Dick Vleesenbeek
MV Miep Vleesenbeek HH Henk Hellenthal DH Dora Hellenthal
AG Arie Geertsema RG Rudy Geertsema    


(C) 2023 - D.J. Hendriks - Alle rechten voorbehouden - Versie: 2302-001