Grootboek - overzichten

Start

Mutaties per grootboekrekening

U kiunt alle mutaties binnen een boekjaar, per grootboekrekening, op een overzicht afdrukken. Daarbij heeft u de volgende mogelijkheden:

- van t/m een gekozen periode (of het gehele boekjaar)
- de mutaties van een bepaalde grootboekrekening
- een groep grootboekrekeningen (b.v. de omzetrekeningen)

Tevens kunt u de grootboekrekeningen zonder mutaties laten afdrukken.