FINALE

Start

Winst-/verliesrekening

  Picto-
gram
Omschrijving van de actie Voor-
beeld
01   Klik op het pictogram dat hiernaast is afgebeeld.
02   U krijgt nu een aantal overzichten waaruit u kunt kiezen.
03   Na uw keuze zal het startscherm verschijnen.
04 Selecteer een indeling. Bij levering van het pakket zal de indeling reeds geïnstalleerd zijn, dus u kunt dit gegeven overslaan. Heeft u echter een afwijkende indeling dan kunt u deze hier selecteren. (Zie ook: selecteren indeling)
05   Tekst in kopregels
Bij bepaalde overzichten kunt u een tekst ingeven die wordt afgedrukt in de kop van het overzicht ter nadere aanduiding, b.v.: Overzicht na interne controle van 10 juli 2022
 
06   Boekjaar
U kunt nu het boekjaar kiezen waarvan u de proef-/saldibalans wilt afdrukken. Standaard wordt hier het lopende boekjaar weergegeven.
07 Vanaf periode
Hier selecteert u de startperiode waar vanaf het overzicht moet worden afgedrukt.
08 T/m periode
Hier selecteert u de periode t/m het overizicht afgedrukt moet worden.
09   Schema
U kunt meerdere uitvoering van dit overzicht zelf aanmaken bij het opstellen van de schema's bij het onderdeel Winst- & verliesrekening. Hier kunt het schema kiezen dat u wenst te vervaardigen.

 
10 Budget afdrukken
Wanneer u ingegeven budgetten bij de grootboekrekeningen wilt afdrukken dan klikt u hier op het keuzehokje.
11 Grootboekrekening afdrukken
Indien u de grootboekrekeningen wenst af te drukken dan klkt u hier op het keuzehokje.
12 Alle mogelijkheden gekozen
Hiernaast ziet u het resultaat wanneer u voor alle mogelijkheden heeft gekozen.
13 Inclusief mutaties in volgende periodes:
Wanneer u boekingen heeft ingebracht die betrekking hebben op volgende periodes dan kunt u kiezen om de muaties wel of niet in het overzicht op te nemen. Een vinkje betekent: Ja
 
14 Konsolideren met andere administraties
Wanneer de vraag gesteld wordt of u wenst te konsolideren dan verschijnt een venster met de verschillende administraties en kunt u aanvinken met welke administraties gekonsolideerd moet worden. Een vinkje betekent: Ja
15 Exporteren naar Excel-werkblad in plaats van afdrukken:
Wanneer u het overzicht naar een Excel-sheet wilt exporteren dan vinkt u deze keuze aan. Een vinkje betekent: Ja
 
16   Tenslotte kunt u het overzicht laten afdrukken.
    OPTIES  
17 Ga naar het tabblad: Extra, klik op het afgebeelde pictogram en het volgende scherm verschijnt:
18   Rgl. 1
Wanneer u een variabele indeling wenst te gebruiken klikt u op de checkbox. Indien niet gewenst zal het standaard overzicht gebruikt worden. (zie punt 04)
 
19   Rgl. 2
Wanneer een bedrag nul is (0) kunt u kiezen of er nullen worden afgedrukt of spaties (geen tekens).
 
20   Rgl. 3 bij de overige overzichten
Klik op de checkbox om de snelste wijze van verzamelen van de gegevens te realiseren.
 
21   Rgl. 4 methode
Hier kunt u aangeven of u gebruik wenst te maken van de standaard winst- & verliesrekening.
 
22   Rgl. 5 Rekeningregels zijn nul
Hier kunt u aangeven of "lege" rekeningregels weggelaten moeten worden.