FINALE

Start

Kolommenbalans

  Picto-
gram
Omschrijving van de actie Voor-
beeld
01   Klik op het pictogram dat hiernaast is afgebeeld.
02   U krijgt nu een aantal overzichten waaruit u kunt kiezen.
03   Na uw keuze zal het startscherm verschijnen.
04 Selecteer een indeling. Bij levering van het pakket zal de indeling reeds geïnstalleerd zijn, dus u kunt dit gegeven overslaan. Heeft u echter een afwijkende indeling dan kunt u deze hier selecteren. (Zie ook: selecteren indeling)
05   Tekst in kopregels
Bij bepaalde overzichten kunt u een tekst ingeven die wordt afgedrukt in de kop van het overzicht ter nadere aanduiding, b.v.: Overzicht na interne controle van 10 juli 2022
 
06   Boekjaar
U kunt nu het boekjaar kiezen waarvan u de proef-/saldibalans wilt afdrukken. Standaard wordt hier het lopende boekjaar weergegeven.
07 Vanaf periode
Hier selecteert u de startperiode waar vanaf het overzicht moet worden afgedrukt.
08 T/m periode
Hier selecteert u de periode t/m het overizicht afgedrukt moet worden.
09   Selecteer rekeningnummers
Alle = het gehele rekeningschema
Huidige selectie = u heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen
Selectie aanpassen = u wilt een nieuwe selectie aanmaken

 
10   Toelichting: huidige selectie
U heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen. Wanneer u voor deze optie kiest dan wordt de laatste selectie gebruikt voor het overzicht.
11   Toelichting: selectie aanpassen
U kunt zoeken op nummer of op omschrijving. Wanneer u op omschrijving wenst te zoeken dan klikt u op de kolom: Omschrijving. Vervolgens geeft u het criterium in waarop u wilt zoeken, b.v. computers. De grootboekrekeningen waar het woord: computers in de omschrijving voorkomt zullen één voor één zichtbaar worden gemaakt.

Ok kunt u een reeks grootboekrekeningen selecteren door "een van tot en met" reeks in te geven.
12 Informatie opgeslagen selecties.
Wanneer u een overzicht wilt hebben over de voorkomende selecties dan klikt u op het afgebeelde pictogram en kiest de gewenste selectie.
13   Niveau:
U kunt het overzicht afdrukken op een aantal niveau's:
 
14 Hoofdgroep:
Alleen de totalen van de hoofdgroepen worden afgedrukt. Keuze = uit
15 Subgroep:
Alleen de totalen van de subgroepen worden afgedrukt. Keuze = uit
16 Grootboekrekening:
Alle grootboekrekeningen worden afgedrukt. Keuze = aan
17 Rekeningen zonder mutaties ook afdrukken:
Wanneer u wilt dat het gehele rekeningschema wordt afgedrukt dan geeft u een vinkje in de kolom.
 
18 Inclusief mutaties in volgende periodes:
Wanneer u boekingen heeft ingebracht die betrekking hebben op volgende periodes dan kunt u kiezen om de muaties wel of niet in het overzicht op te nemen. Een vinkje betekent: Ja
 
19 Konsolideren met andere administraties
Wanneer de vraag gesteld wordt of u wenst te konsolideren dan verschijnt een venster met de verschillende administraties en kunt u aanvinken met welke administraties gekonsolideerd moet worden. Een vinkje betekent: Ja
20 Exporteren naar Excel-werkblad in plaats van afdrukken:
Wanneer u het overzicht naar een Excel-sheet wilt exporteren dan vinkt u deze keuze aan. Een vinkje betekent: Ja
 
21   Tenslotte kunt u het overzicht laten afdrukken.
    OPTIES  
22 Ga naar het tabblad: Extra, klik op het afgebeelde pictogram en het volgende scherm verschijnt:
23   Rgl. 1
Wanneer u een variabele indeling wenst te gebruiken klikt u op de checkbox. Indien niet gewenst zal het standaard overzicht gebruikt worden. (zie punt 04)
 
24   Rgl. 2
Wanneer een bedrag nul is (0) kunt u kiezen of er nullen worden afgedrukt of spaties (geen tekens).
 
25   Rgl. 3
Wanneer u hier een vinkje in de checkbox aangeeft dan wordt de datum en tijd van de gedraaide kolommenbalans vastgelegd. Daardoor wortd het mogelijk om mutaties tussen twee opeenvolgende kolommenbalansen apart af te drukken.
 
26   Rgl. 4
Klik op de checkbox om de snelste wijze van verzamelen van de gegevens te realiseren.