FINALE

Start

Balansvergelijking

  Picto-
gram
Omschrijving van de actie Voor-
beeld
01   Klik op het pictogram dat hiernaast is afgebeeld.
02   U krijgt nu een aantal overzichten waaruit u kunt kiezen.
03   Na uw keuze zal het startscherm verschijnen.
04 Indeling
Bij levering van het pakket zal de indeling reeds geïnstalleerd zijn, dus u kunt dit gegeven overslaan. Heeft u echter een afwijkende indeling dan kunt u deze hier selecteren. (Zie ook: selecteren indeling)
05   Tekst in kopregels
Bij bepaalde overzichten kunt u een tekst ingeven die wordt afgedrukt in de kop van het overzicht ter nadere aanduiding, b.v.: Overzicht na interne controle van 10 juli 2022
 
06   Boekjaar
U kunt nu het boekjaar kiezen waarvan u de proef-/saldibalans wilt afdrukken. Standaard wordt hier het lopende boekjaar weergegeven.
07 Vanaf periode
Hier selecteert u de startperiode waar vanaf het overzicht moet worden afgedrukt.
08 T/m periode
Hier selecteert u de periode t/m het overizicht afgedrukt moet worden.
09   Aantal jaren terug
U geeft hier het aantal boekjaren in waarmee vergeleken moet worden vanaf het honder punt 06 gekozen boekjaar.
 
10   Selecteer rekeningnummers
Alle = het gehele rekeningschema
Huidige selectie = u heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen
Selectie aanpassen = u wilt een nieuwe selectie aanmaken

 
11   Toelichting: huidige selectie
U heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen. Wanneer u voor deze optie kiest dan wordt de laatste selectie gebruikt voor het overzicht.
12   Toelichting: selectie aanpassen
U kunt zoeken op nummer of op omschrijving. Wanneer u op omschrijving wenst te zoeken dan klikt u op de kolom: Omschrijving. Vervolgens geeft u het criterium in waarop u wilt zoeken, b.v. computers. De grootboekrekeningen waar het woord: computers in de omschrijving voorkomt zullen één voor één zichtbaar worden gemaakt.

Ook kunt u een reeks grootboekrekeningen selecteren door "een van tot en met" reeks in te geven.
13 Informatie opgeslagen selecties.
Wanneer u een overzicht wilt hebben over de voorkomende selecties dan klikt u op het afgebeelde pictogram en kiest de gewenste selectie.
14   Niveau:
U kunt het overzicht afdrukken op een aantal niveau's:
 
15 Hoofdgroep:
Alleen de totalen van de hoofdgroepen worden afgedrukt. Keuze = uit
16 Subgroep:
Alleen de totalen van de subgroepen worden afgedrukt. Keuze = uit
17 Grootboekrekening:
Alle grootboekrekeningen worden afgedrukt. Keuze = aan
18 Rekeningen zonder mutaties ook afdrukken:
Wanneer u wilt dat het gehele rekeningschema wordt afgedrukt dan geeft u een vinkje in de kolom.
 
19 Inclusief mutaties in volgende periodes:
Wanneer u boekingen heeft ingebracht die betrekking hebben op volgende periodes dan kunt u kiezen om de muaties wel of niet in het overzicht op te nemen. Een vinkje betekent: Ja
 
20 Konsolideren met andere administraties
Wanneer de vraag gesteld wordt of u wenst te konsolideren dan verschijnt een venster met de verschillende administraties en kunt u aanvinken met welke administraties gekonsolideerd moet worden. Een vinkje betekent: Ja
21 Exporteren naar Excel-werkblad in plaats van afdrukken:
Wanneer u het overzicht naar een Excel-sheet wilt exporteren dan vinkt u deze keuze aan. Een vinkje betekent: Ja
 
22   Tenslotte kunt u het overzicht laten afdrukken.
    OPTIES  
23 Ga naar het tabblad: Extra, klik op het afgebeelde pictogram en het volgende scherm verschijnt:
24   Rgl. 1
Wanneer u een variabele indeling wenst te gebruiken klikt u op de checkbox. Indien niet gewenst zal het standaard overzicht gebruikt worden. (zie punt 04)
 
25   Rgl. 2
Wanneer een bedrag nul is (0) kunt u kiezen of er nullen worden afgedrukt of spaties (geen tekens).
 
26   Rgl. 3 bij de overige overzichten
Klik op de checkbox om de snelste wijze van verzamelen van de gegevens te realiseren.