FINALE

Start | Privacy verklaring

Aanvraag instructie ter plaatse

U kunt instructie ter plaatse (dus op het bedrijf of bij u thuis) aanvragen. Op de E-mail onder het kopje 'Notitie' graag laten weten:

- een aantal voorkeursdata;
- aantl gewenste uren;
- 's morgen of 's middags;

Per uur wordt een tarief in rekening gebracht van € 50,-- per uur. Tevens worden de reiskosten in rekening gebracht.

Wij berekenen het aantal kilometers met behulp van de ANWB-routeplanner. Berekend wordt de afstand van ons kantooradres (WOUW) tot uw woon- of huisadres (heen en terug). Het aantal kilometers x ons tarief wordt aan u doorgegeven via de E-mail en tevens het aantal uren dat de instructie in beslag zal nemen.

Om de E-mail samen te stellen en te verzenden --> klik hier