FINALE

Start | Privacy verklaring

Aanvraag inrichten administratie

Op verzoek kunnen wij een administratie voor u inrichten. Vooraf vragen wij u ons de volgende gegevens via een E-mail te verstrekken:

- bedrijfsgegevens (banknummer/KvK gegevens e.d.)
- hoofdgroepen van het rekeningschema
- subgroepen van het rekeningschema
- rekeningen van het rekeningschema
- eventueel: de beginbalans
- eventueel: de journaalposten van het lopende boekjaar
- actieve debiteuren
- actieve crediteuren

De indelingen van bovengenoemde bestanden vindt u als bijlage bij de E-mail die wij u zullen sturen om de opdracht te bevestigen. Na ontvangst van de gegevens wordt de volledige administratie door onze medewerkers ingericht en, na gereedkomen, op uw systeem geïnstalleerd. Voor deze werkzaamheden hanteren wij een uurtaief van € 50,-- exclusief B.T.W.

Opmerking:
Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en, nadat de administratie aan u is aangeleverd, zullen de gegevens vernietigd worden nadat u ons bericht heeft dat alles tot tevredenheid uitgevoerd is.

Om de E-mail samen te stellen en te verzenden --> klik hier