FINALE

Start

Invoeren Openstaande facturen

  Dit programma kan of mag alleen gebruikt worden wanneer:
Bij het starten met het pakket wanneer de facturen van de "oude" administratie ingevoerd moeten worden;

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  Ga naar het menu: Crediteuren en kies het programma. Zie de rode pijl.  
Wanneer u een nieuwe factuur wilt toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en zal het startscherm verschijnen.  
  Achereenvolgens geeft u in:

- boekjaar
- factuurnummer (intern)
 
Kies de crediteur
  Geef verder in:

- factuurdatum
- vervaldatum
- omschrijving van de factuur
- factuurbedrag
- G-bedrag storten op de G-rekening (bij bouwbedrijven)
- bedrag kredietbeperking
 
Kies de betalingskonditie  
  Extern factuurnummer
Geef hier het factuurnummer van de crediteur in.
 
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klik u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
  AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN/TOEVOEGINGEN  
Wanneer u gegevens wilt wijzigen of toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en brengt u de wijzigingen/toevoegingen aan zoals boven beschreven.  
Na de wijzigingen klikt u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
  VERWIJDEREN VAN EEN GEGEVEN  
Wanneer u, om welke reden dan ook, een gegeven wilt verwijderen, dan raden wij u aan om eerste een backup te maken want na het klikken op het afgebeelde pictogram zullen alle gegevens onherroepelijk verwijderd worden.  
  Voor uw veiligheid (en onze gemoedsrust!) vragen wij wel even een bevestiging!  
  OVERIGE PICTOGRAMMEN  
Wanneer u constateert dat er foutieve gegevens zijn ingebracht dan zullen, na het klikken op het afgebeelde pictogram, alle ingevoerde gegevens verwijderd worden en wordt de oorspronkelijke situatie weergegeven.  
Na het klikken op het afgebeelde pictogram krijgt u een opgave van alle voorkomende gegegevens.  
De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt (afhankelijk van de instelling bij de Algemene Besturing - Afdrukvoorbeeld) of direct op de printer.
De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt.  
Ga naar het begin van het bestand  
Ga naar het einde van het bestand  
Volgende record  
Vorige record  
Door op dit pictogram te klikken wordt de handleiding opgeroepen.  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beeindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.