FINALE - BEGRIPPEN

Start

Opbrengsten

Opbrengsten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de creditzijde (in plus) van het resultaat geboekt worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

- bedrijfsopbrengsten
- financiële opbrengsten
- uitzonderlijke opbrengsten
- (terugontvangen) belastingen