FINALE - BEGRIPPEN

Start

XML

XML staat voor eXtended Markup Language. XML is een standaard die voor het web is bedacht, met als achtergrond het eenvoudig opzoekbaar maken van gegevens. De gedachte erachter is, dat men informatie voorziet van omschrijvende tags, die de informatie eenvoudig vindbaar moeten maken. Zo zou eenieder die een mop op het Internet plaatst, de tekst van de mop kunnen voorzien van de tags "<mop> …. </mop>", waarna zoekmachines eenvoudigweg naar deze tags zoeken wanneer iemand op zoek is naar moppen. Net als HTML is XML is een zogeheten markeer taal of metataal, een taal die informatie geeft over een andere taal, ofwel informatie verschaft over de inhoud. Markeer codes bestaan in feite al vrij lang. Redacteuren gebruikten lang geleden al codes om voor delen van de tekst aan te geven welke formattering gewenst was (bijvoorbeeld cursief). In de jaren zestig is bij IBM de "Generalized Markup Language" (GML) ontwikkeld, om hetzelfde te kunnen doen met elektronische bestanden. In 1986 is deze uitgebreid en opgenomen als ISO standaard als de zogeheten "Standard Generalized Markup Language" (SGML).
Deze SGML is later door de onderzoekers van het CERN instituut te Zwitserland verder uitgewerkt, omdat zij met het probleem zaten hoe ze hun elektronisch opgeslagen werk (met bijvoorbeeld veel verwijzingen naar andere documenten en vergelijkingen in de tekst) op een handige manier van formatterings-informatie konden voorzien, zodat de informatie bij iedereen op dezelfde manier zou worden weergegeven en zodat het eenvoudig werd om met de verwijzingen te werken. De hiervoor bedachte structuur is de basis voor onze huidige HTML.