FINALE - BEGRIPPEN

Start

Begrippen ICT

In veel gevallen zult u geconfronteerd worden met begrippen die voorkomen in de ICT en dan in het bijzonder in handleidingen. Zonder uitputtend in te gaan op alle termen willen wij toch een aantal veel gebruikte begrippen voor u toelichten. Voor de uitleg maken wij gebruik van WikipediA.