FINALE - BEGRIPPEN

Start

ICT

Informatietechnologie (IT), in Nederland en België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT) genoemd, is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder.

Het Ruimtelijk Planbureau definieert "IT" en "ICT" als volgt: Onder informatietechnologie worden hardware-, softwareproducten en -diensten verstaan. Onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur en -diensten gerekend. Het onderscheid tussen IT en ICT is in de loop van de jaren vervaagd. Aanvankelijk, bijvoorbeeld in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, werden de computer en zijn software tot IT gerekend.

Tot de ICT behoorden modems, netwerken en datacommunicatieprotocollen en zodoende ook een wezenlijk deel van de toenmalige telefonie. Door de groei van de beschikbare bandbreedte voor het internetprotocol is het onderscheid tussen verschillende datastromen kleiner geworden: telefonie vindt niet alleen meer via telefoonkabels plaats, kabeltelevisie niet alleen maar via televisiekabels en radio wordt niet uitsluitend via de ether verzonden.
Al deze kanalen worden inmiddels ook voor digitale datastromen gebruikt.