FINALE - BEGRIPPEN

Start

Database

Een database, gegevensbank of databank is een (vaak digitaal opgeslagen) gegevensverzameling, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.
Een database moet aan de volgende minimale (CRUD) voorwaarden voldoen om als database gezien te worden. Gegevens moeten:

- eenvoudig duurzaam kunnen worden opgeslagen;
- eenvoudig kunnen worden opgezocht en doorzocht;
- onderhouden kunnen worden;
- verwijderd kunnen worden zonder dat dat de werking van dat systeem nadelig beïnvloedt;

Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen is deze regel belangrijk: Een database moet integer zijn:

Gegevens moeten consistent zijn en mogen bijvoorbeeld niet dubbel worden opgeslagen. Dit betekent ook dat de samenhang of relatie met andere gegevens moeten (blijven) kloppen.De gegevens moeten geautoriseerd toegevoegd, onderhouden of verwijderd worden.