Pakket informatie

Start

Opbrengsten

Opbrengsten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de creditzijde (in plus) van het resultaat geboekt worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen :

- bedrijfsopbrengsten
- financiële opbrengsten
- uitzonderlijke opbrengsten
- (terugontvangen) belastingen