Pakket informatie

Start

Kosten

Kosten zijn in de boekhouding en de jaarrekening alle posten die aan de debetzijde (in min) van het resultaat geboekt worden. De kosten die in een bedrijf worden gemaakt kan men op verschillende wijzen classificeren:

- Indeling naar kostensoorten en/of kostenplaatsen
- Indeling in constante kosten en variabele kosten
- Indeling in directe kosten en indirecte kosten

Kostensoorten zoals:

- personeelskosten (lonen, sociale lasten, hospitalisatieverzekering, etc.)
- afschrijvingen (van gebouwen, meubilair, informaticamateriaal, etc.)
- publiciteitskosten
- aankopen grond- en hulpstoffen

Men kijkt hier alleen naar de soort kost en men kijkt niet naar:
- voor welk (eind)product of klant of verkoopregio deze kosten zijn gemaakt
- waar (in welke afdeling) deze kosten zijn gemaakt