Pakket informatie

Start

Rentabiliteit

Rentabiliteit is de verhouding tussen de winst en het vermogen waarmee deze winst is behaald. Rentabiliteit wordt ook wel rendabiliteit genoemd.
De rentabiliteit geeft dus aan hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld van de winstgevendheid van een bepaald bedrijf. Hoe hoger de rentabiliteit is, hoe aantrekkelijker het bedrijf voor investeerders is.

Er zijn drie soorten rentabiliteit:

- de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV),
- de rentabiliteit van het vreemde vermogen (RVV)
- de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV).

De RTV geeft aan hoeveel al het vermogen dat in een bedrijf wordt gestoken uiteindelijk oplevert. Hiermee wordt berekend of een bedrijf er goed aan doet om verder te investeren, bijvoorbeeld door nieuwe machines te kopen.

Bij het eigen vermogen wordt er gekeken naar het vermogen waarover een bedrijf zelf beschikt.
Bij vreemd vermogen wordt gekeken naar bijvoorbeeld leningen of schulden.