Pakket informatie

Start

Quick ratio

De quick ratio van een onderneming is snel te berekenen met de onderstaande formule:

Quick Ratio = (Vlottende Activa – Voorraden)/Kortlopende Schulden

De quick ratio van een onderneming wordt berekend om te kijken in welke mate op zeer korte termijn kortlopende schulden kunnen worden voldaan. Bereken de quick ratio door voorraden van de vlottende activa af te trekken en deze uitkomst te delen door de kortlopende schulden van de onderneming. Op deze manier worden voorraden niet meegerekend en schets men een beeld van de directe liquiditeit van je onderneming.

Een quick ratio van meer dan 1 wordt gezien als positief.