Pakket informatie

Start

Liquiditeit

Liquiditeit is een bedrijfseconomische term. De liquiditeit van een onderneming is het geheel van middelen dat direct gebruikt kan worden om de lopende betalingsverplichtingen te voldoen.
Een duidelijk onderscheid is er tussen dynamische en statische liquiditeit.

Bij dynamische liquiditeit wordt aan de hand van een liquiditeitsbegroting bepaald of de binnenkomende geldstromen voldoende zijn om in een bepaalde periode groter of kleiner zijn dan de uitstromende geldstromen.

De statische liquiditeit kijkt vooral naar de vlotte activa en of daarmee op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. De statische liquiditeit wordt berekend door de methoden current ratio, netto-werkkapitaal of quick ratio.

Liquide middelen is een veelvoorkomende term die gepaard gaat met liquiditeit. Dat is chartaal of giraal geld en alle overige beleggingen die kunnen worden geconverteerd in geld. Liquiditeit wordt ook wel aangeduid met dadelijke vereffenbaarheid.