Pakket informatie

Start

Kengetallen

Kengetallen zijn verhoudingsgetallen die zijn samengesteld uit de financiële administratie. Aan de hand van de gegevens over een bedrijf waarmee een balans en resultatenrekening is opgesteld, kan meer dan enkel kijken hoe hoog de winst is.
Kengetallen worden vaak gebruikt om de jaarrekening te lezen en te interpreteren. Door het berekenen van de kengetallen kan de gezondheidstoestand van een bedrijf worden beoordeeld. Er zijn verschillende categorieën binnen de kengetallen te onderscheiden, namelijk kengetallen gericht op:

- liquiditeit
- solvabiliteit
- rentabiliteit

Op de onderstaande pagina's leggen we uit hoe de kengetallen berekend kunnen worden:

- current ratio
- quick ratio
- netto werkkapitaal
- solvabiliteit
- rentabiliteit


<<< terug naar de begrippenlijst