Pakket informatie

Start

Current ratio

De current ratio van eeonderneming is eenvoudig te berekenen met de onderstaande formule.

Current Ratio = Vlottende Activa/Kortlopende Schulden

Gewenste uitkomst: 2

De uitkomst van de berekening laat zien of de onderneming in staat is om op korte termijn te voldoen aan kortlopende schulden. Door de vlottende activa (bezittingen van de onderneming die snel kunnen worden omgezet in geld) te delen door de kortlopende schulden van de onderneming, wordt berekend de mate waarin verschaffers van kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Een current ratio van 1,5 of hoger geeft een gezonde financiële situatie aan. Is de uitkomst van de berekening lager? Dan kan het zijn dat de liquiditeitspositie in gevaar komt.

Belangrijk: doordat in deze berekening alle voorraden van de onderneming worden meegeteld, kan het zijn dat een te rooskleurig beeld wordt geschetst van het vermogen om schulden te voldoen. Niet alle voorraden kunnen altijd snel liquide worden gemaakt en dus is het verstandig om ook de quick ratio van de onderneming te berekenen.