FINALE

Algemene Informatie | Email | Pictogrammen | Uitvoer mogelijkheden | Office Management | Trefwoorden

Registratie

Bij installatie van de software wordt de gebruikerslicentie opgenomen in de besturingsgegevens evenals de expiratiedatum van het licentierecht. Deze datum wordt ingesteld op 15 januari van het volgende jaar.

Begin december van het lopende licentiejaar ontvangt u een E-mail met de vraag of u de software het komende jaar wenst te gebruiken. Na ontvangst van uw positieve reactie ontvangt u een nieuwe licentiecode en een nieuwe expiratiedatum. Wanneer een gebruiker niet beschikt over de nieuwe expiratiedatum zal, na het overschrijden van de oude expiratiedatum, de printfunctie binnen het pakket uitgeschakeld worden.

60 dagen na het verstrijken van de expiratiedatum is het starten van het pakket niet meer mogelijk. Deze wijze van beveiliging van onze software is essentieel om het illegale gebruik van de software tegen te gaan.
Overigens zijn aan deze registratie géén kosten verbonden!

Voor alle duidelijkheid: opname in ons registratiesysteem is verplicht!

<<< Start