FINALE

Algemene Informatie | Email | Pictogrammen | Uitvoer mogelijkheden | Office Management | Trefwoorden

Garanties en beŽindiging

Standaard hebben gebruikers van de software een garantie van tenminste 5 (vijf) jaar op fouten, gebreken en/of tekortkomingen zoals deze door een gebruiker geconstateerd wordt of vermeend te constateren tijdens het gebruik van de software. <<< Start

Actie Reactie
a. Stoppen Wanneer u, om welke reden dan ook, het financiële pakket, binnen 3 (drie) maanden na aanschaf, niet meer wenst te gebruiken dan storten wij het betaalde bedrag terug!
b. Verwijdering gegevens Wanneer de onder punt a. geschetste stiuatie zich voordoet zullen wij direct alle gegevens van u(w) (bedrijf) uit de administratie verwijderen (uitgezonderd de factuur i.v.m. voorschriften van de Belastingdienst).
c. Gebruik van de software Ook wanneer u aangegeven heeft te willen stoppen kunt u nog doorgaan met het werken met het pakket. Na het bereiken van de expiratiedatum zal de software automatisch uitgeschakeld worden!