FINALE

Start | Help

E-mail lezen

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  Nadat het programma is opgeroepen verschijnt het volgende scherm.
  Kies voor: Lees bericht(en)  
  Alle aanwezige E-mails worden weergegeven.
  U kunt nu een E-mail selecteren en deze toevoegen aan een debiteur of crediteur. Kies voor: Naar dossier  
Kies voor toevoegen aan debiteur of crediteur.
Na keuze van de debiteur of crediteur wordt de gekozen E-mail toegevoegd.  
  U kunt vervolgens de handeling herhalen of klikken op annuleren en het programma wordt beeindigd.  
     
  EXTRA  
  U kunt ervoor kiezen dat de E-mails direct bij het starten worden gelezen.