FINALE

Start | Help

IMPORT STAMGEGEVENS

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
U kunt hier kiezen vanuit welke administratie de gegevens geïmporteerd moeten gaan worden.
U kunt nu aangeven welke onderdelen geïmporteerd moeten worden door te klikken in het keuzehokje.
Klik op het pictogram om het importeren te starten.  
  Nadat alle gegevens geïmporteerd zijn volgt er een controle om juistheid en volledigdheid.
  Indien er fouten geconstateerd zijn kunt u een foutenlijst afdrukken.
  OVERIGE PICTOGRAMMEN  
Door op dit pictogram te klikken wordt de handleiding opgeroepen.  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beeindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.