FINALE

Start | Help

AANHEFFEN

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
Wanneer u een nieuw gegeven wilt toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en zal het startscherm verschijnen.
  Tik de omschrijving in.  
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klik u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
  AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN/TOEVOEGINGEN  
Wanneer u gegevens wilt wijzigen of toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en brengt u de wijzigingen/toevoegingen aan zoals boven beschreven.  
Na de wijzigingen klikt u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
  VERWIJDEREN VAN EEN GEGEVEN  
Wanneer u, om welke reden dan ook, een gegeven wilt verwijderen, dan raden wij u aan om eerste een backup te maken want na het klikken op het afgebeelde pictogram zullen alle gegevens onherroepelijk verwijderd worden.  
  Voor uw veiligheid (en onze gemoedsrust!) vragen wij wel even een bevestiging!  
  OVERIGE PICTOGRAMMEN  
Wanneer u constateert dat er foutieve gegevens zijn ingebracht dan zullen, na het klikken op het afgebeelde pictogram, alle ingevoerde gegevens verwijderd worden en wordt de oorspronkelijke situatie weergegeven.  
Na het klikken op het afgebeelde pictogram krijgt u een opgave van alle voorkomende gegegevens.  
De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt.
De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt.  
Door op dit pictogram te klikken wordt de handleiding opgeroepen.  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beeindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.  
Naar het begin van het bestand.  
Naar het einde van het bestand.  
Vorige record.  
Volgende record.