FINALE

Start | Help

UITVOER INSTELLINGEN

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  Indien er meedere printers aanwezig zijn dan kunt u hier de printer kiezen.
  Kies een papierlade (uiteraard als er meerdere lades voorkomen).
  TABBLAD: MARGES  
  Kies nu het te gebruiken papierformaat.
  Geef nu de verschillende marges in. Wanneer u te grote waarden ingeeft zal het systeem automatisch de maximale waarde aangeven en toepassen.
U kunt nu bij beide papierformaten controleren of de juiste marges zijn ingegeven. Hier formaat A4-liggend
Hier formaat A4-staand.
  TABBLAD: PAPIERLADEN  
De papierladen worden automatisch gekozen.  
Een eerder gekozen lade wordt verwijderd.  
Sluiten  
Alle ingebrachte gegevens toepassen.  
U kunt de laden selecteren bij de gekozen printer en een naam toekennen (b.v. FACTUREN).
De gekozen lade is accoord.  
Door op dit pictogram te klikken wordt de handleiding opgeroepen.  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beeindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.