FINALE

Start | Help

GEBRUIKERS

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  EEN NIEUWE GEBRUIKER AANMAKEN  
Wanneer u een nieuwe gebruiker wilt toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en zal het startscherm verschijnen.
  Het (opvolgend) nummer zal automatisch verschijnen maar u kan (en mag) een eigen nummer ingeven.  
U kunt een gebruiker blokkeren om met het pakket te werken. Klik in het keuzehokje betekent: blokkeren.  
  Naam
U kunt hier naam van de gebruiker ingeven.
 
Wachtwoord
Hier kunt u zowel letters als cijfers ingeven tot een totaal van 16 posities. Het ingeven van het wachtwoord zal "geblindeerd" gebeuren zodat eventuele omstanders het wachtwoord niet zullen zien! Door te klikken op het oogje zal het wachtwoord zichtbaar worden.
 
Ww controle
Wanneer u een wachtwoord heeft ingegeven dan dient hier het wachtwoord te herhalen. Bij verschil zult uO of het wactwoord opnieuw moeten inbrengen, of: het hier ingegeven wachtwoord correct moeten ingeven.
Het ingeven van het wachtwoord zal "geblindeerd" gebeuren zodat eventuele omstanders het wachtwoord niet zullen zien! Door te klikken op het oogje zal het wachtwoord zichtbaar worden.
 
  Afdeling
Eventueel kunt u hier de afdeling van de gebruiker ingeven.
 
Afdrukvoorbeeld
Hier kunt u kiezen of u, voordat geprint wordt naar de printer, eerst een afdrukvoorbeeld op het scherm wilt hebben. Klik hier voor uw keuze.
 
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klik u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
     
  AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN/TOEVOEGINGEN  
Wanneer u gegevens wilt wijzigen of toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en brengt u de wijzigingen/toevoegingen aan zoals boven beschreven.  
Na de wijzigingen klikt u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
     
  VERWIJDEREN VAN EEN GEBRUIKER  
Wanneer u, om welke reden dan ook, een gebruiker wilt verwijderen, dan raden wij u aan om eerste een backup te maken want na het klikken op het afgebeelde pictogram zullen alle gegevens onherroepelijk verwijderd worden.  
  Voor uw veiligheid (en onze gemoedsrust!) vragen wij wel even een bevestiging!
     
  TOEVOEGEN/VERWIJDEREN VAN EEN ADMINISTRATIE  
  Toevoegen aan een administratie waarvoor de ingebrachte gebruiker toegang heeft.  
Na het klikken op het afgebeelde pictogram krijgt u een opgave van alle voorkomende adminstraties.
U kunt een eerder gekozen administratie verwijderen.  
     
  E-MAIL INSTELLINGEN  
  U kunt vanuit het pakket rechtstreeks E-mail versturen. Om dit te bereiken zult u bij dit tabblad de gegevens die u ontvangen heeft van uw provider moeten ingeven.

VOORLOPIG WORDEN UW E-MAILS VERSTUURD VIA ONZE SERVER. HET ECHTER WEL DE BEDOELING DAT U ZO SNEL MOGELIJK UW EIGEN GEGEVENS INVOERT.
     
  OUTLOOK INSTELLINGEN  
  U kunt vanuit het pakket gegevens uitwisselen met OUTLOOK (uiteraard wanneer u OUTLOOK heeft geïnstalleerd).
U keuze de gestelde vragen met JA activeren door in het keuzehokje te klikken.  
     
  OVERIGE INSTELLINGEN  
  Bij dit onderdeel kunt u aangeven hoe en of de financiële administratie gecontroleerd moet worden.

Raadpleeg ook: Verschil in de administratie
Financiële administratie nooit controleren
Kies voor deze mogelijkheid. Uiteraard vinden wij dat niet verstandig. Bij controle wordt o.a. gecontroleerd of:

- de balans in evenwicht is;
- het saldo Debiteuren klopt met de collectieve rekening;
- het saldo Crediteuren klopt met de collectieve rekening;
 
Financiële administratie nooit controleren openen
Wanneer u het pakket start zal eerst gecontroleerd worden of de administratie in evenwicht is.
 
Financiële administratie bij afsluiten
Wanneer u het pakket sluit zal gecontroleerd worden of de administratie in evenwicht is.
 
Administratie in evenwicht brengen
Wanneer er gecontateerd wordt dat dat er een verschil is bij de controle dan kan het verschil geboekt worden op een tussenrekening in het rekeningschema (Algemene Verschillenrekening - Algemene Besturing - Financieel) . Zie de rode pijl.
Hierna is de administratie dus weer in evenwicht.

Deze procedure versnelt het zoeken naar verschillen!
 
Door op dit pictogram te klikken wordt de handleiding opgeroepen.  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beeindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.  
Naar het begin van het bestand.  
Naar het einde van het bestand.  
Vorige record.  
Volgende record.