FINALE

Start | Help

ADMINISTRATIES

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  EEN NIEUWE ADMINISTRATIE AANMAKEN  
Wanneer u een nieuwe administratie wilt toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en zal het startscherm verschijnen.
  U geeft nu de naam van de administratie in. Dat mag zowel numeriek als alfanumeriek zijn. Voorbeeld:

2023
XYZXYZ

U heeft 10 posities beschikbaar.
 
  U geeft nu achtereenvolgens in:

- Bedrijfsnaam
- Adres
- Postcode
- Plaats (verschijnt automatisch bij een correcte postcode)
- Map waarin de gegevens van deze administratie moet worden opgeslagen.
 
  De datum van installatie mag u niet wijzigen. Deze datum is gekoppeld aan de licentiegegevens en de databestanden en kan daarom alleen op aanwijzing van MODULAS worden aangepast. Zou u de datum wel aanpassen, dan kunt u deze administratie niet meer benaderen.  
  Wanneer u het vak voor: Administratie is een demo-bedrijf aanklikt geeft u aan dat binnen dit bedrijf de bestanden van het demonstratiebedrijf zijn opgeslagen.  
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klik u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen in de map (directory): \MODULAS\DATA\  
  AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN/TOEVOEGINGEN  
Wanneer u gegevens wilt wijzigen of toevoegen dan klikt u op het afgebeelde pictogram en brengt u de wijzigingen/toevoegingen aan zoals boven beschreven.  
Na de wijzigingen klikt u op het afgebeelde pictogram en de gegevens worden opgeslagen.  
  VERWIJDEREN VAN EEN ADMINISTRATIE  
Wanneer u, om welke reden dan ook, een administratie wilt verwijderen, dan raden wij u aan om eerste een backup te maken want na het klikken op het afgebeelde pictogram zullen alle gegevens onherroepelijk verwijderd worden.  
  Voor uw veiligheid (en onze gemoedsrust!) vragen wij wel even een bevestiging!
     
  KOPIEREN VAN EEN ADMINISTRATIE  
U kunt een administratie (of een gedeelte van een administratie) naar een andere administratie kopieren. Ideaal voor administratiekantoren! Wij zullen hierna de procedure beschrijven. U klikt op het afgebeelde pictogram en het startscherm verschijnt.
  U geeft de naam in van de nieuwe administratie. Er zal gecontroleerd worden of de administratie reeds bestaat!  
  U kunt nu aangeven of voor de nieuwe administratie dezelfde rechten en gebruikers gelden zoals deze aangegeven staan bij de administratie waarvan u de gegevens gaat kopieren. Daarna kunt u kiezen of alle bestanden gekopieerd moeten worden of slechts een gedeelte. Klik op het vinkje en het volgende scherm verschijnt.
U kunt nu aanvinken welke bestanden gekopieerd moeten worden. ( Toets = betekent alle keuzes!) Na uw keuze klikt u op het afgebeelde pictogram.  
  Na het kopieren verschijnt het scherm van de Algemene besturing waarbij de gegevens van de nieuwe administratie ingebracht kunnen worden.  
     
  OPTIE-INSTELLINGEN  
  Bij het tabblad Optie-instellingen kunt u aangeven welke onderdelen wel of niet gebruikt mogen worden.

U kunt dit met een vinkje aangeven.
     
  OVERIGE PICTOGRAMMEN  
Wanneer u constateert dat er foutieve gegevens zijn ingebracht dan zullen, na het klikken op het afgebeelde pictogram, alle ingevoerde gegevens verwijderd worden en wordt de oorspronkelijke situatie weergegeven.  
Na het klikken op het afgebeelde pictogram krijgt u een opgave van alle voorkomende adminstraties.
     
Door op dit pictogram te klikken wordt de handleiding opgeroepen.  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beeindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.  
Naar het begin van het bestand.  
Naar het einde van het bestand.  
Vorige record.  
Volgende record.