FINALE

Start

Afdrukken Telefoonlijst

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  Ga naar het menu: Relatiebeheer en kies het programma. Zie de rode pijl.  
  Omschrijving overzicht
U kunt hier de omschrijving van het overzicht zelf ingeven of wijzigen.
 
Indeling kop overzicht
Bij levering van het pakket zal de indeling reeds geïnstalleerd zijn, dus u kunt dit gegeven overslaan. Heeft u echter een afwijkende indeling dan kunt u deze hier selecteren. Zie selecteren van een indeling.
 
Selecteren
Alle = alle relaties
Huidige selectie = u heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen
Selectie aanpassen = u wilt een nieuwe selectie aanmaken

Toelichting: huidige selectie
U heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen. Wanneer u voor deze optie kiest dan wordt de laatste selectie gebruikt voor het overzicht.


Toelichting: selectie aanpassen
U kunt zoeken op nummer of op plaats. Wanneer u op plaats wenst te zoeken dan klikt u op de kolom: Woonplaats. Vervolgens geeft u het criterium in waarop u wilt zoeken, b.v. OUD-VOSSEMEER. De debiteuren waar het woord: OUD-VOSSEMEER voorkomt zullen één voor één zichtbaar worden gemaakt.
 
Oriëntatie
U kunt kiezen op welk papierformaat afgedrukt moet gaan worden.

O A4 staand
O A4 liggend

Klik in het keuzerondje welk formaat u wenst.
 
  Land
Hier geeft u hier aan uit welk land de relaties moeten worden afgedrukt.
 
Telefoonlijst op (telefoon)nummer
Wanneer u in het keuzevakje klikt worden de debiteuren op volgorde van telfoonnummer afgedrukt. De andere opties worden dan uitgeschakeld.
 
Naam 'vet' afdrukken
Kies hier of de naam vet afgedrukt moet worden.
 
Kontaktpersonen afdrukken
Kies hier of de kontakpersonen afgedrukt moeten worden.
Vervolgens krijgt u, na keuze voor JA de volgende 3 opties:
 
Zakelijke gegevens niet afdrukken  
Privé gegevens niet afdrukken  
Blanko regel na de kontaktpersonen  
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klik u op het afgebeelde pictogram.  
  De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt (afhankelijk van de instelling bij de Algemene Besturing - Afdrukvoorbeeld) of direct op de printer.  
  OVERIGE PICTOGRAMMEN  
Hier kunt u een aantal opties activeren of de-activeren. Aangezien de vragen duidelijk zijn is een verdere toelichting overbodig!  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beëindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.