FINALE

Start

Afdrukken Etiketten

Picto-
gram
Omschrijving van de acties Voor-
beeld
  Ga naar het menu: Relatiebeheer en kies het programma. Zie de rode pijl.  
Selecteren
Alle = alle relaties
Huidige selectie = u heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen
Selectie aanpassen = u wilt een nieuwe selectie aanmaken

Toelichting: huidige selectie
U heeft eerder een selectie gemaakt en opgeslagen. Wanneer u voor deze optie kiest dan wordt de laatste selectie gebruikt voor het overzicht.


Toelichting: selectie aanpassen
U kunt zoeken op nummer of op plaats. Wanneer u op plaats wenst te zoeken dan klikt u op de kolom: Woonplaats. Vervolgens geeft u het criterium in waarop u wilt zoeken, b.v. OUD-VOSSEMEER. De debiteuren waar het woord: OUD-VOSSEMEER voorkomt zullen één voor één zichtbaar worden gemaakt.
 
Voorvoegsel gebruiken
Wanneer u in het keuzehokje klikt zalt het voorvoegsel van een relatie ook worden afgedrukt.
 
Kontaktpersonen afdrukken
Hier geeft u aan of voorkomende kontaktpersonen moeten worden afgedrukt.
 
Per kontaktpersoon een etiket afdrukken
Hier geeft u aan of er, per kontaktpersoon, een etiket moet worden afgedrukt.
 
Indien ingevuld: postadres afdrukken
Wanneer u in het keuzehokje klkt zal het postadres (indien ingevuld) afgedrukt worden.
 
  Etiket instelling
U kunt hier de etikettenbaan selecteren die u wenst te gebruiken.
 
  Aantal etiketten per adres
U kunt hier het aantal etiketten per adres ingeven dat afgedrukt moet worden.
 
  Lettertype
Kies hier het gewenste lettertype.
 
  Startetiket
Om versplilling van etiketten tegen te gaan kunt u aangeven waar het eerste etiket moet starten. Het is dus niet nodig om niet-volledig gebruiken etiketbanen weg te gooien! U geeft dus in:

- Start met rij
- Start met baan
 
Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, klik u op het afgebeelde pictogram.  
  De voorkomende gegevens worden op het scherm afgedrukt (afhankelijk van de instelling bij de Algemene Besturing - Afdrukvoorbeeld) of direct op de printer.  
  OVERIGE PICTOGRAMMEN  
Hier kunt u een aantal opties activeren of de-activeren. Aangezien de vragen duidelijk zijn is een verdere toelichting overbodig!  
Na het klikken op dit pictogram zal het programma beëindigd worden en wordt teruggekeerd naar het menu van waaruit het programma gestart is.