FINALE

Start

Boeken Verkoopboek

SCANNEN VAN EEN DOCUMENT
Nadat u op het pictogram heeft geklikt:
  verschijnt het hoofdscherm van de scanner (Zie voorbeeld)
  U kunt een scanner kiezen maar veelal is er maar één scanner aanwezig dus u klikt op: Soort document. Zie voorbeeld
  Nu hoeft u alleen nog maar een zinvolle omschrijving te geven zodat de scan snel teruggevonden kan worden.
HERNUMMEREN VAN EEN BOEKSTUK
U selecteert de goede periode m.b.v. de informatie knop en geeft eventueel een nieuw boekstuknummer in. Vervolgens klikt u op de knop Hernummeren.
MAKEN VAN EEN AFSPRAAK
U kunt op elk moment een afspraak in de agenda plaatsen dus ook tijdens een boekingsprogramma. Hierna volgt de procedure.
  U klikt op het pictogram en het volgende scherm verschijnt:
  Vervolgens klikt u op de agenda (links boven) op de datum dat de afspraak gemaakt moet worden.
  Klik nu op de regel naast de gewenste tijd, u zult nu in de agenda zien op welke dag de afspraak is gemaakt en tevens de dag van de afspraak! Op de regel naast de tijd (geel gemerkt) kunt u nu de afspraak omschrijven. Klik 2x op de regel.  
  U kunt nu de gemaakte afspraak omschrijven en heeft daarvoor 2 regels tot uw beschikking. Na het klikken op het kruisje (rechts boven) wordt de afspraak in de agenda opgenomen.
AANMAKEN VAN EEN MEMO
Het is handig om een memo aan te maken bij boekingen waarvan u verwacht (of kunt verwachten) dat u vragen krijgt over de boeking van uw accountant/boekhouder of de fiscus. Wij laten nu zien hoe u een dergelijk memo kunt aanmaken.
  Na het klikken op het pictogram verschijnt het invoerscherm en kunt u de memo ingeven. Ook kunt u stukken tekst kopieeren en plakken in de memo.
  Uiteraard kunt u een ingegeven memo ook afdrukken.
ZOEKEN NAAR EEN BOEKSTUK
Als u op een later tijdstip een boekstuk wilt inzien dan kunt dat het snelst bereiken door op dit pictogram te klikken. U krijgt dan alle boekstukken te zien en u kunt het gewenste boekstuk selecteren.
TUSSENVOEGEN VAN EEN BOEKINGSREGEL
Het kan voorkomen dat, indien u meerdere regels geboekt heeft, dat u een boeking tussen 2 andere boekingen wenst tussen te voegen (b.v. om de volorde van het afschrift aan te houden). E.e.a. gaat als volgt. U klikt op het pictogram en het rechts op te roepen scherm verschijnt.
Vervolgens kunt u verder boeken zoals hierboven is beschreven.
 
VERWIJDEREN VAN EEN BOEKSTUK
Wanneer u, om welke reden dan ook, een boekstuk wenst te verwijderen dan klikt u op dit pictogram. Het volgende scherm verschijnt: -->
Waneer u op de rode X klikt dan wordt het boekstuk niet verwijderd.
De volgende acties worden uitgevoerd:

- het boekstuk wordt verwijderd;
- de boekingen worden verwijderd;
- de journaalposten worden verwijderd;
- de openstaande posten worden teruggezet;
 
AFDRUKKEN BOEKINGSVERSLAG
Wanneer u een afdruk wenst te hebben van een ingevoerd dagboek, dan klikt u op het links aangegeven pictogram. Zie voorbeeld.
Na het klikken op dit pictogram wordt het overzicht afgedrukt.  
AFDRUKVOORBEELD BOEKINGSVERSLAG
Wanneer u een afdrukvoorbeeld wenst te hebben van een ingevoerd dagboek, dan klikt u op het links aangegeven pictogram. Zie voorbeeld.
 
Na het klikken op dit pictogram wordt het overzicht afgedrukt.
Wanneer u het programma wilt verlaten dan klikt u op het afgebeelde pictogram.  
Klik op het afgebeelde pictogram en u heeft de mogelijk om een programma aan te sturen. De volgende opties zijn aanwezig (zie hiernaast)